Lưỡi rửa máng mực thép HEID13 (For HEID SM74)

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi rửa máng mực thép HEID13
- Kích thước:822 x 57 x 0.5 (mm)
- Số lỗ: 9 lỗ
 Lưỡi rửa máng mực thép HEID13 (For HEID SM74)