Bánh xe cao su cứng RWHEIH

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe cao su cứng RWHEIH phù hợp với các dòng máy: 
- Heidelberg SORM/ SORD/SORS/SM52/72/74/102
 
Miêu tả:
- Đường kính ngoài: 47mm
- Đường kính trong: 8mm
- Độ dày: 11mm
 
 Bánh xe cao su cứng RWHEIH