Bánh xe lông BWHEIWHITE DIA 60mm (SM102/74/72)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWHEIWHITE DIA 60mm dành cho giấy, phù hợp cho các dòng máy:
- Heidelberg SORM/SORD/SORS
- SM52/72/74/102
 
Miêu tả:
- Đường kính ngoài: 60mm
- Đường kính trong: 6mm
- Độ dày: 11mm
 Bánh xe lông BWHEIWHITE DIA 60mm (SM102/74/72)