Bánh xe lông BWKBA5 (For KBA RAPIDA 142/162 all models)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWKBA5 dành cho giấy, phù hợp cho các dòng máy KBA RAPIDA 142/146
 
Miêu tả:
- Đường kính trong: 6mm
- Đường kính ngoài ( tính luôn phần lông): 48mm
- Độ dày: 16mm
 
 Bánh xe lông BWKBA5 (For KBA RAPIDA 142/162 all models)