Băng dán mica máng mực TESAM (9mm x 6mm) x 10m

Liên hệ

Mô tả

Băng dán mica máng mực TESAM
- Kích thước: (9mm x 6mm) x 10m/ cuộn
 Băng dán mica máng mực TESAM (9mm x 6mm) x 10m