Băng tải máy in Hong Kong (2.5 cm)

Liên hệ

Mô tả

xin lưu ý: đơn giá trên tính cho 1 mét
 Băng tải máy in Hong Kong (2.5 cm)