Bánh xe lông BWBOBST1

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWBOBST1:
  • Đường kính trong: 32mm
  • Đường kính ngoài:80mm
  • Độ dày: 28mm
 
 Bánh xe lông BWBOBST1