Lưỡi rửa máng mực Komori 30 1100 x 47 x 0,5mm

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi rửa máng mực Komori 30 
- Kích thước: 1100 x 47 x 0,5mm
- Số lỗ: 15 lỗ
 Lưỡi rửa máng mực Komori 30 1100 x 47 x 0,5mm