Lưỡi rửa máng mực HEID57

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi rửa máng mực HEID57 
- Kích thước: 847 x 47 x 0.5 (mm)
- Số lỗ: 9 lỗ
 Lưỡi rửa máng mực HEID57