Lưỡi rửa máng mực HEID14 ( For CD102, SM 102)

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi rửa máng mực HEID14

- Kích thước: 1090 x 60 x 0.5 (mm)

- Số lỗ: 11 lỗ

 Lưỡi rửa máng mực HEID14 ( For CD102, SM 102)