Lưỡi rửa máng mực HEID05

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi rửa máng mực HEID05 
- Kích thước: 560 x 60 x 0.5 (mm)
- Số lỗ: 6 lỗ
 Lưỡi rửa máng mực HEID05