Lưỡi rửa máng mực cán thép ROLAND 40

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi rửa máng mực cán thép ROLAND 40
- Chiều dài: 1150mm
- Số lỗ: 12 lỗ
 Lưỡi rửa máng mực cán thép ROLAND 40