Lưỡi gạt giấy SHEETF2 (For Speedmaster) 81x12 mm

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi gạt giấy SHEETF2
- Kích thước: 81 x 12 (mm)
- Độ dày: 0.2mm
 Lưỡi gạt giấy SHEETF2 (For Speedmaster) 81x12 mm