Lưỡi gạt giấy Sheetcombif (For Speedmaster) 88x78 mm

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi gạt giấy Sheetcombif 
- Kích thước: 88 x 78 mm
- Độ dày: 0.2mm
 Lưỡi gạt giấy Sheetcombif (For Speedmaster)  88x78 mm