Lưỡi gà

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

1. Lưỡi gà dài
- SX tại Việt Nam
- Chất liệu: thép 
- Kích thước : 
  • Dài 65mm 
  • Ngang 14mm
  • Độ dày 1.5dem
2. Lưỡi gà ngắn 
- SX Việt Nam
- Chất liệu thép 
- Kích thước: 
  • Dài 40mm 
  • Ngang 15mm
  • Độ dày 1.5dem
 Lưỡi gà
 Lưỡi gà