Lọc gió AF 700 x 140 (nhỏ)

Liên hệ

Mô tả

Lọc gió AF ( nhỏ) có kích thước như sau: 700x140x47mm
 Lọc gió AF 700 x 140 (nhỏ)