Lọc gió AF 495 x 394 (vuông)

Liên hệ

Mô tả

Lọc gió AF (vuông) có kích thước: 495x394x45mm
 
 Lọc gió AF 495 x 394 (vuông)