Kính soi trame trắng Nhật

Liên hệ

Mô tả

Độ phóng đại: 6x
 Kính soi trame trắng Nhật