Kính soi trame đen Đài Loan

Liên hệ

Mô tả

Độ phóng đại: 3x
 Kính soi trame đen Đài Loan