Hút giấy HongKong-S261005O ( thay thế DW40 Mỏng)

Liên hệ

Mô tả

Thay thế DW40 Mỏng
  • Đường kính ngoài: 26mm
  • Đường kính trong: 10mm
  • Độ dày: 0.5mm
 Hút giấy HongKong-S261005O ( thay thế DW40 Mỏng)