Hút giấy Hongkong RS361(nút áo nhỏ)

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy Hongkong RS361(nút áo nhỏ) có kích thước như sau:

  • Đường kính ngoài: 16mm
  • Đường kính trong: 4mm
  • Chiều cao: 4.5mm
 Hút giấy Hongkong RS361(nút áo nhỏ)