Hút giấy Hongkong RS112 (nón lá có chân)

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy Hongkong RS112 (nón lá có chân):
Miêu tả:
- Đường kính ngoài: 27mm
- Đường kính trong: 6.5mm
- Chiều cao: 10mm
 
 
 Hút giấy Hongkong RS112 (nón lá có chân)