Hút giấy Hongkong RS 403 (1 tầng màu cam)

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy Hongkong RS 403 (1 tầng màu cam)
Miêu tả:
- Đường kính ngoài: 21mm
- Đường kính trong: 6mm
- Chiều cao: 15mm
 
 Hút giấy Hongkong RS 403 (1 tầng màu cam)