Hút giấy Hongkong RS 043 (nón lá)

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy Hongkong RS 043 (nón lá)
Miêu tả:
- Đường kính ngoài: 26mm
- Đường kính trong: 7mm
- Chiều cao: 9mm
 
 Hút giấy Hongkong RS 043 (nón lá)