Hút giấy Hongkong 1 tầng trắng cao RS188

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy Hongkong 1 tầng trắng cao RS188 có kích thước như sau:

  • Đường kính ngoài: 27mm
  • Đường kính trong: 6mm
  • Chiều cao: 20mm
 Hút giấy Hongkong 1 tầng trắng cao RS188