Hút giấy đồng tiền VN 36 x 13 x 1

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy đồng tiền VN có kích thước như sau:

  • Đường kính ngoài: 36mm
  • Đường kính trong: 13mm
  • Độ dày: 1mm
 Hút giấy đồng tiền VN 36 x 13 x 1