Hút giấy đồng tiền trung DW41

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Hút giấy đồng tiền trung DW41 
        Mỏng
  • Đường kính ngoài: 31mm
  • Đường kính trong: 12mm
  • Độ dày: 0.5mm
        Dày:
  • Đường kính ngoài: 31mm
  • Đường kính trong: 12mm
  • Độ dày: 0.8mm
 Hút giấy đồng tiền trung DW41