Hút giấy đồng tiền silicon 30 x 13 x 0,6

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy đồng tiền silicone có kích thước như sau:

  • Đường kính ngoài: 30mm
  • Đường kính trong: 13mm
  • Độ dày: 0.8mm
 Hút giấy đồng tiền silicon 30 x 13 x 0,6