Hút giấy đồng tiền nhỏ DW40

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy đồng tiền nhỏ DW40 
       
        Dày:
  • Đường kính ngoài: 26mm
  • Đường kính trong: 10mm
  • Độ dày: 0.8mm
 Hút giấy đồng tiền nhỏ DW40