Hút giấy đồng tiền HongKong S.321305O (cam)

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy đồng tiền HongKong  S.321305O (cam) có kích thước sau:
- Đường kính ngoài: 32mm
- Đường kính trong: 13mm
- Độ dày: 0.5mm
 Hút giấy đồng tiền HongKong  S.321305O (cam)