Hút giấy đồng tiền HK-S361308G (thay thế DW43) (xám hongkong)

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy đồng tiền HK-S361308G có kích thước sau:
  • Đường kính ngoài: 36mm
  • Đường kính trong: 13mm
  • Độ dày: 0.8mm
 
 Hút giấy đồng tiền HK-S361308G (thay thế DW43) (xám hongkong)