Hút giấy đồng tiền Đức

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Hút giấy đồng tiền Đức có ba loại:

1. Xám lớn:

  • Đường kính ngoài: 38mm
  • Đường kính trong: 13mm
  • Độ dày: 0.8mm
2. Xám nhỏ:
  • Đường kính ngoài: 30mm
  • Đường kính trong: 13mm
  • Độ dày: 0.8mm
3. Nâu đỏ:
  • Đường kính ngoài: 32mm
  • Đường kính trong: 13mm
  • Độ dày: 0.8mm
 
 
 Hút giấy đồng tiền Đức
 Hút giấy đồng tiền Đức