Hút giấy 2 tầng VN 30 x 15,5 x 13

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy 2 tầng VN có kích thước như sau:

  • Đường kính ngoài: 30mm
  • Đường kính trong: 15.5mm
  • Độ dày: 13mm
 Hút giấy 2 tầng VN 30 x 15,5 x 13