Hút giấy 2 tầng nhỏ Hongkong RS174

Liên hệ

Mô tả

Hút giấy 2 tầng nhỏ RS174 có kích thước như sau:

  • Đường kính ngoài: 18mm
  • Đường kính trong: 4mm
  • Chiều cao: 17mm
 Hút giấy 2 tầng nhỏ Hongkong RS174