Giấy OJI khổ 44cm x 100cm ( nhiều màu sắc, nhiều định lượng )

Liên hệ

Mô tả

Giấy OJI khổ 44 x 100 có các màu sắc và định lượng như sau: 
Giấy OJI khổ 44 x100 ĐL 56 g/m2 liên đầu trắng
Giấy OJI khổ 44 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa màu xanh,vàng,hồng
Giấy OJI khổ 44 x 100 ĐL 56 g/m2 liên cuối màu xanh, hồng, vàng
Giấy OJI khổ 44 x 100 đL 50g/m2 liên giữa xanh Green
Giấy OJI khổ 44 x 100 đL 56g/m2 liên cuối xanh Green 
*XIN LƯU Ý: 
- Quy cách đóng gói: 1 ram = 500 tờ ( không bán lẻ)
 
 Giấy OJI khổ 44cm x 100cm ( nhiều màu sắc, nhiều định lượng )