Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm ( nhiều màu )

Liên hệ

Mô tả

Giấy Carbonless Oji (Nhật – Thái):

  • Khi in không bị bể carbon, dể bắt mực
  • Đế giấy “đanh” nên giấy không bị nhăn
  • Giấy đưa vào máy in dể dàng
  • Khi in rất ít phế phẩm
Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm có các màu sắc như sau:
 liên đầu trắng (70,8kg/cuộn)
 liên giữa màu (63 kg/cuộn)
 liên giữa màu xanh lá (63 kg/cuộn)
 liên giữa trắng (63 kg/cuộn)
 liên cuối màu (70,8kg/cuộn)
 liên cuối màu xanh lá (70,8kg/cuộn)
 liên cuối trắng (70,8kg/cuộn)
 

 

 Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm (  nhiều màu )