Giấy OJI khổ 65cm x 100cm ( nhiều màu sắc, nhiều định lượng)

Liên hệ

Mô tả

Giấy OJI khổ 65cm x 100cm có các định lượng và màu sắc sau:
Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 56 g/m2 liên đầu trắng
Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa màu hồng, vàng
Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa xanh lá (green)
Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa trắng
Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 56 g/m2 liên cuối màu xanh, vàng, hồng
Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 56 g/m2 liên cuối trắng
*XIN LƯU Ý: 
- Quy cách đóng gói: 1 ram = 500 tờ ( không bán lẻ)
 
 Giấy OJI khổ 65cm x 100cm ( nhiều màu sắc, nhiều định lượng)