Giấy OJI-Nhật khổ 61cm x 86cm ( nhiều màu sắc, nhiều định lượng)

Liên hệ

Mô tả

Giấy OJI 61x68 có các khổ và định lượng sau:
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên đầu trắng
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 51G/M2 liên đầu trắng CB
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 50 g/m2 liên giữa màu
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 50 g/m2 liên giữa xanh lá (green)
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 50 g/m2 liên giữa trắng
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên cuối màu xanh, vàng,hồng
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên cuối màu xanh lá  (green)
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên cuối trắng
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 51 g/m2 liên cuối màu xanh,hồng
Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 51 g/m2 liên cuối màu trắng 
*XIN LƯU Ý: 
- Quy cách đóng gói: 1 ram = 500 tờ ( không bán lẻ)
 
 Giấy OJI-Nhật khổ 61cm x 86cm ( nhiều màu sắc, nhiều định lượng)