Cao su in offset Meiji Nhật 9700A (nhiều kích cỡ)

Liên hệ

Mô tả

Cao su offset Meiji (Japan):
. Bắt trame đầy
. Không bị giãn
. Chạy đường dài
. Giá cả phù hợp với chất lượng
 Cao su in offset Meiji Nhật 9700A (nhiều kích cỡ)