Bản Kẽm CTP.G An Thịnh Liksin (nhiều kích cỡ)

Liên hệ

Mô tả

.Độ nhạy quang phổ: 830nm
.Năng lượng tiếp xúc: 110-120mj/cm2
.Độ phân giải : 200lpi (1-99%)
.Lượt chạy: 100.000-200.000 
. 2 lớp thuốc tráng
. Bắt sáng tốt
. Ghi bản rất ổn định
. Chạy đường dài
. Giá cả rất cạnh tranh
NSX: Strong Shanghai (1 trong 5 nhà máy kẽm lớn của TQ)
 Bản Kẽm CTP.G An Thịnh Liksin (nhiều kích cỡ)