Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm ( nhiều màu )

Liên hệ

Mô tả

Giấy Carbonless Oji (Nhật – Thái):

  • Khi in không bị bể carbon, dể bắt mực
  • Đế giấy “đanh” nên giấy không bị nhăn
  • Giấy đưa vào máy in dể dàng
  • Khi in rất ít phế phẩm
 
Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm có các màu sau:
 liên đầu trắng (81 kg/cuộn)
 liên giữa màu (72,6 kg/cuộn)
 liên giữa màu xanh lá (72,6 kg/cuộn)
 liên giữa trắng  (72,6 kg/cuộn)
 liên cuối màu (81kg/cuộn)
 liên cuối màu xanh lá (81kg/cuộn)
 liên cuối trắng (81kg/cuộn)
 Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm ( nhiều màu )