Giấy Carbonless OJI cuộn 381mm

Liên hệ

Mô tả

Giấy Carbonless Oji (Nhật – Thái):

  • Khi in không bị bể carbon, dể bắt mực
  • Đế giấy “đanh” nên giấy không bị nhăn
  • Giấy đưa vào máy in dể dàng
  • Khi in rất ít phế phẩm
Giấy Carbonless OJI cuộn 381mm có các màu sắc  như sau:
liên đầu trắng (127,8 kg/cuộn)
liên hồng giữa (114,5 kg/cuộn)
liên cuối hồng / vàng (127,8kg/cuộn)
 

 

 Giấy Carbonless OJI cuộn 381mm