Con nêm máng mực ( nhiều loại )

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

Con nêm máng mực
  • Mã IB74CD
- Kích thước: 149mm
- Quy cách đóng gói: 2 cái/ túi
 
  • Mã IB105
- Kích thước: 162mm
- Quy cách đóng gói: 2 cái/ túi
 Con nêm máng mực ( nhiều loại )
 Con nêm máng mực ( nhiều loại )