Bánh xe lông BWKRWHITE (For Komori & Roland700/600/Rekord-all models)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWKRWHITE dành cho giấy, phù hợp với tất cả các dòng máy KOMORI, Roland700/600/Rekord
 
Miêu tả:
- Đường kính trong: 6mm
- Đường kính ngoài: 47mm
- Độ dày: 14mm
 Bánh xe lông BWKRWHITE (For Komori & Roland700/600/Rekord-all models)