Bánh xe lông BWKRBLACK ( Komori & Roland700/600/Rekord-all models)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWKRBLACK dành cho giấy carton, bìa cứng, phù hợp với tất cả các dòng máy Komori & Roland700/600/Rekord
 
Miêu tả:
- Đường kính trong: 6mm
- Đường kính ngoài: 47mm
- Độ dày: 14mm
 
 Bánh xe lông BWKRBLACK ( Komori & Roland700/600/Rekord-all models)