Bánh xe lông BWKR4 DIA 47mm ( Komori-all models, Roland/ Mabeg)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWKR4  DIA 47mm dành cho bìa cứng, giấy carton, phù hợp với các dòng máy Komori, Roland/ MABEG
 
Miêu tả:
- Đường kính trong: 6mm
- Đường kính ngoài: 47mm
- Độ dày: 11mm
 Bánh xe lông BWKR4  DIA 47mm ( Komori-all models, Roland/ Mabeg)