Bánh xe lông BWKR3 DIA 47mm (komori-all models/ Roland/Mabeg)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWKR3 DIA 47mm dành cho giấy, phù hợp với các dòng máy ROLAND/ KOMORI/ MABEG
 
Miêu tả:
- Đường kính trong: 6mm
- Đường kính ngoài: 47mm
- Độ dày: 11mm
 
 Bánh xe lông BWKR3 DIA 47mm (komori-all models/ Roland/Mabeg)