Bánh xe lông BWKR1 (For Ronland/K)

Liên hệ

Mô tả

Bánh xe lông BWKR1 dành cho giấy, phù hợp cho các dòng máy KOMORI, ROLAND/ MABEG
 
Miêu tả:
- Đường kính trong: 6mm
- Đường kính ngoài: 60mm
- Độ dày: 11mm
 Bánh xe lông BWKR1 (For Ronland/K)