Cao su Offset Kompass 8000 ( nhiều kích thước)

Liên hệ

Mô tả

Cao su được sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Đức
Cao su có các khổ sau: 0.68m, 0.75m, 0.85m, 1.05m
 Cao su Offset Kompass  8000 ( nhiều kích thước)