Cao su in offset Nichita Neo ( 6000) ( nhiều kích cỡ )

Liên hệ

Mô tả

 Cao su offset Nichita Neo (Shanghai)
. Chồng màu tốt
. Không bị giãn khi in
. Giá rất ‘bình dân’ phù hợp cho những ấn phẩm cấp độ Khá
 Cao su in offset Nichita Neo ( 6000) ( nhiều kích cỡ )